Videobrochure De Zijlen

  • Branding
  • Concept
  • DTP
  • Video

Uitdaging

Ontwikkel een concept om drie nieuwe computer programma’s binnen zorgorganisatie De Zijlen te introduceren dat ca.1250 personeelsleden enthousiasmeert zodat ze bereid zijn om met de nieuwe programma’s te gaan werken.

Medewerkers moeten collectief open staan voor de verandering en een positieve houding aannemen t.o.v. de digitale vooruitgang binnen de vertrouwde manier van werken. Een belangrijk aspect daarin is dat we rekening houden met een grote diversiteit binnen deze groep medewerkers. Er zijn onderlinge verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, arbeidslocaties, opgedane werkervaring, werken met computers en nieuwe media. De interne campagne moet liefst tegelijkertijd op korte termijn de hele groep collega’s zien te bereiken zonder de werkagenda’s te verstoren.

Proces

De Zijlen vernieuwt en omarmt de vooruitgang. We betreden een nieuw tijdperk, waarbij we het oude en vertrouwde vakmanschap koppelen aan de nieuwe ontwikkelingen die in de hele maatschappij worden doorgevoerd en zichtbaar zijn. Daarom stellen wij voor als communicatiethema: Samen verder op Niveau.

Gezien de diversiteit binnen de groep (voorkomen van schijnbare voorkeursbehandelingen) lijkt het ons verstandig om bij iedereen, op hetzelfde moment, een aankondiging van de campagne te presenteren. Dat is mogelijk door alle medewerkers op hetzelfde moment op hun huisadres te informeren. Dat kan zowel via de post (verrassend in deze tijd) als via de mail/social media. Het nadeel van digitale benadering is echter dat we dan juist de belangrijkste groep waar het om gaat dreigen te missen.
Natuurlijk willen we geen ‘gewoon’ poststuk versturen. Wij stellen daarom voor een gepersonaliseerde digitale video op het thuisadres te bezorgen: een poststuk via de brievenbus maar dan wel in een zeer eigentijds jasje.

We introduceren voor de campagnestart de video-brochure. Dat is een kartonnen kaart\boekje waarin een dun LCD-beeldscherm en luidspreker zijn verwerkt. Bij het openen van deze kaart begint automatisch een MP4-video te spelen met de introductie van de drie nieuwe computerprogramma’s gepresenteerd door of Femke Wolthuis, bekend van RTV-Noord. Naast de automatisch startende video zijn er enkele buttons die je kunt gebruiken om de introductie van de programma’s te activeren.
Naast de video produceren we in campagne stijl diverse print uitingen als ondersteuning van de campagne, zoals posters die het thema op de locaties uitdragen en bekend maken.

Op 7 december 2016 heeft iedere werknemer van De Zijlen de videobrochure thuis per post ontvangen.