Samen groen doen

Cosis is de holding van twee onder de eigen identiteit opererende zorg-organisaties: NOVO en Promens Care. Beide organisaties helpen kinderen en volwassenen met een beperking om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Bijvoorbeeld om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig begeleid te wonen. In totaal gaat het om ruim 3000 cliënten in meer dan honderd kleinschalig opgezette woon-, werk- en dagbestedings-accommodaties in de provincies Groningen en Drenthe.

  • Branding
  • Concept
  • DTP
  • Media

Uitdaging

Cosis wil via MVO maximaal bijdragen aan een duurzame wereld. In 2015 is het MT daarom gestart met een zogenaamde MVO-expeditie. Om ook intern draagvlak te creëren is in 2016 een ambitieus en aansprekend project gestart met als doel alle cliënten, verwanten/betrokkenen en medewerkers actief te betrekken bij duurzaamheid in de dagelijkse praktijk. Aan ons de vraag het communicatieconcept hiervoor te ontwikkelen.

Proces

Het duurzaamheidstraject dat Cosis voor ogen stond, hebben wij doorvertaald naar een toegankelijk en speels communicatieconcept, met de vrolijke thematische naam Samen Groen Doen. Dit heldere concept sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënten en de begeleiding van de medewerkers.. Het project daagt iedereen uit ‘Groene Teams’ te vormen onder leiding van een teamleider.

De teams krijgen een Startpakket met leuke gadgets en een lesbrief over de eerste opdracht. Er zijn opdrachten met lesbrieven over thema’s als Duurzaam doen, Gezonde leefstijl en Bewust met afval. Ze dagen de teams uit met ‘duurzame’ ideeën te komen, maar ook om te ontdekken wat er al goed gaat. De groenste inzendingen worden op Facebook gezet, waar ook tips en ideeën worden gedeeld. Deelname levert sowieso een Groen Certificaat op en bij inzenden van alle opdrachten is er kans op een echte Groene team-prijs!

Resultaat

Kort nadat de informatie over Samen Groen Doen en de Startpakketten werd verspreid, hadden zich al 36 teams ingeschreven. Bij sluiting van de aanmeldperiode zelfs 47, meer dan twee keer zoveel als waarop was gerekend en gehoopt! Nog maar net gestart wordt nu al nagedacht over een vervolg. Samen Groen Doen moet immers niet tijdelijk zijn maar zich juist heel natuurlijk een permanente plek verwerven.

  • Meer dan dubbel zoveel aanmeldingen dan verwacht...